Credits

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum prve objave: september 2009
Datum objave: september 2015

Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Priprava gradiva: Fakulteta za elektrotehniko


Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba: Tomi Ilijaš
Projektni vodja: Metka Špacapan
Grafična podoba: Arctur d.o.o.
Programiranje: Marjan Štekar, Damjan Mozetič, Miha Hočevar, Tiva Turk


Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)